DYSTRYBUTOR LONZABIOSCIENCE POLSKA
Immunoterapia CAR-T

CAR-T Cells Immunotherapy
Komórki

Cells
ADME Tox

ADME Tox
Pożywki
hodowlane

Cell culture media
Testy komórkowe

Bioassays
Modele 3D

3D models
Wykrywanie i usuwanie mykoplazmy

Mycoplasma detection and removal
Odczynniki laboratoryjne

Cell lab reagents
Transfekcja

Transfection
Biologia
molekularna

Molecular biology
Testy LAL i rFc

LAL & rFc tests
Kontakt

Contact
(C) Celllab 2020